Category Archives: Lò nướng Napoli

Lò nướng KE65SA

Thép không rỉ và kính tempered –          Thời gian và điều khiển nhiệt tĩnh –          Màn hình hiển thị LCD –          Hệ thống điều khiển bằng tay –          Hệ thống làm mát máy khi đã nướng xong –          Công suất:

Lò nướng NA 83BA

Thép không rỉ và kính tempered –           Thời gian và điều khiển nhiệt tĩnh –           Màn hình hiển thị LCD –           Hệ thống điều khiển bằng tay –           Hệ thống làm mát máy khi đã nướng xong –           Công suất:

Lò nướng NAPOLI NA-0603

Lò nướng Napoli: * Lò nướng điện âm kệ 9 chức năng NA-0603 * Chất liệu Thép không gỉ và kính tempered * Hiển thị Màn hình hiển thị LCD * Điều khiển Thời gian và điều khiển nhiệt tĩnh

Lò nướng NAPOLI NA-0602

Lò nướng napoli : * Lò nướng điện âm kệ 9 chức năng NA-0602 * Chất liệu Thép không gỉ và kính tempered * Hiển thị Màn hình hiển thị LCD * Điều khiển Thời gian và điều khiển nhiệt

Lò nướng Napoli NA-0601

Thông tin chi tiết sản phẩm: CHI TIẾT SẢN PHẨM: * Thép không rỉ và kính tempered * Thơi gian và điều khiển nhiệt tĩnh * Màn hình hiển thị LCD * Hệ thống điều khiển bằng tay *Hệ thống